Gatuarbetare

Borlänge Energi Logotype

Borlänge

respekt

engagemang

Borlänge Energi är det lokala energibolaget i Borlänge. Vi bedriver en omfattande verksamhet där vi tillhandahåller infrastrukturtjänster som fjärrvärme, elnät, stadsnät, vatten, avlopp och avfall och producerar och säljer el, erbjuder energitjänster och vårdar stadsmiljön. Vår breda verksamhet sträcker sig utanför det traditionella energibolagets, vilket gör oss unika. Tack vare vår bredd är vi en aktör som kraftfullt arbetar för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill skapa ett varaktigt Borlänge och vi verkar för att cirkulär ekonomi ska vara en verklighet, där inga nya resurser behöver tas i anspråk. Det ska vara tryggt och enkelt att bo här, samtidigt som våra kunder ska känna att vår verksamhet är hållbar och prisvärd.

Borlänge Energi är organiserat utifrån perspektivet ägare-utförare och vi är en målstyrd organisation. Vi har våra affärsdrivande enheter i huvudsak organiserade i affärsområden -fjärrvärme, elhandel, elproduktion, energitjänster, vatten och avlopp, stadsnät, stadsmiljö, avfall, ny energi och elnät (som är ett helägt dotterbolag). Våra stödjande affärsområden består av marknad och affärsstöd, vars huvuduppgift är att bistå affärsområdena att nå sina mål.
Det ska vara lätt att trivas hos oss. Med viktiga arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och förmånliga villkor strävar vi efter att vara en av Borlänges bästa arbetsplatser. Våra värdeord är engagemang och respekt. Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete i ett tryggt och trevligt företag med många möjligheter till utveckling - då är du välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Vi planerar och förvaltar på Borlänge kommuns uppdrag stadens gator och parker samt ansvarar för trafikfrågor. Vi har egna växthus, egen parkverkstad och snickeri vilka ger oss goda förutsättningar för att arbeta småskaligt och med egen design. Vi utvecklar och restaurerar gamla parker och bygger nya torg, parker och lekplatser till nya bostads-områden och verkar för att ge Borlängeborna en god stadsmiljö och att nå visionen ”Borlänge – Sveriges trevligaste stad”. Till Stadsmiljö gatudrift söker vi nu gatuarbetare som vill vara delaktig i uppdraget med att sköta stadens allmänna platsmark. 

Som gatuarbetare arbetar du med skötsel av Borlänges allmänna platsmark och arbetet sker till största del utomhus i offentliga miljöer. Arbetsuppgifterna innefattar gaturenhållning – manuell renhållning, framblåsning till sopmaskin, tömning av papperskorg- och hundlatrintömning - med mera. Vidare ingår grästrimning, röjning av sly med klinga på slaghackytor, dikesslåtterytor efter gång- och cykelvägar och gasolbränning av ogräs på hårdgjorda ytor. Arbetet sker självständigt eller i nära samarbete med kollegorna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och/eller tidigare kunskap och erfarenhet från arbete med gatudrift eller annan kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har genomfört kurserna Arbete på väg nivå ett, Heta arbeten, Röjmotorsåg RA och Motorsåg AB. 

Som person är du självständig, noggrann och ansvarsfull. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och trivs med både självständigt arbete och arbete i grupp. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort B är ett krav för tjänsten.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, cirka sex månader. Tillträde i april. Schemalagt arbete på obekväm arbetstid och helger kan ingå i tjänsten.

Kontaktperson
Frågor besvaras av Miitri Voutilainen affärsområdeschef Stadsmiljö, tfn 0243-731 52 eller Lill Lingström chef Stadsmiljö gatudriftdrift, tfn 0243-730 06.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt ansökningsformulär senast den 10 februari 2019. Löpande urval sker.

 

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se

 

Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering.

 

Vi ägs av borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt. Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall, gator, vägar och grönområden i hela stan. Tillgänglighet, stor hänsyn till miljön och bra service till så låga priser som möjligt är vårt mål.

 

 

 

Startdatum (ansökan) 2019-01-10
Stoppdatum (ansökan) 2019-02-10

Lämna en ansökan

Tweeta Dela Dela