Mekaniker/parktekniker

Borlänge Energi Logotype

Borlänge

respekt

engagemang

Borlänge Energi är det lokala energibolaget i Borlänge. Vi bedriver en omfattande verksamhet där vi tillhandahåller infrastrukturtjänster som fjärrvärme, elnät, stadsnät, vatten, avlopp och avfall och producerar och säljer el, erbjuder energitjänster och vårdar stadsmiljön. Vår breda verksamhet sträcker sig utanför det traditionella energibolagets, vilket gör oss unika. Tack vare vår bredd är vi en aktör som kraftfullt arbetar för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill skapa ett varaktigt Borlänge och vi verkar för att cirkulär ekonomi ska vara en verklighet, där inga nya resurser behöver tas i anspråk. Det ska vara tryggt och enkelt att bo här, samtidigt som våra kunder ska känna att vår verksamhet är hållbar och prisvärd.

Borlänge Energi är organiserat utifrån perspektivet ägare-utförare och vi är en målstyrd organisation. Vi har våra affärsdrivande enheter i huvudsak organiserade i affärsområden -fjärrvärme, elhandel, elproduktion, energitjänster, stadsnät, stadsmiljö, avfall, ny energi och elnät (som är ett helägt dotterbolag). Våra stödjande affärsområden består av marknad och affärsstöd, vars huvuduppgift är att bistå affärsområdena att nå sina mål.

Det ska vara lätt att trivas hos oss. Med viktiga arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och förmånliga villkor strävar vi efter att vara en av Borlänges bästa arbetsplatser. Våra värdeord är engagemang och respekt.

Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete i ett tryggt och trevligt företag med många möjligheter till utveckling - då är du välkommen till oss!

Vi planerar och förvaltar på Borlänge kommuns uppdrag stadens gator och parker samt ansvarar för trafikfrågor. Vi har egna växthus, egen parkverkstad och snickeri vilka ger oss goda förutsättningar för att arbeta småskaligt och med egen design. Vi utvecklar och restaurerar gamla parker och bygger nya torg, parker och lekplatser till nya bostadsområden. Vi verkar för att ge Borlängeborna en god stadsmiljö och att nå visionen ”Borlänge – Sveriges trevligaste stad”.

Affärsområde Stadsmiljö, som främst ansvarar för ovanstående uppdrag, är uppdelat i fyra grupper - planering, parkdrift, gatudrift och trafik. Till Stadsmiljö parkdrift söker vi nu en mekaniker/parktekniker.   

Arbetsuppgifter
Som mekaniker/parktekniker ansvarar du för drift, skötsel, underhåll och arbetsuppgifter i och för vår parkverkstad och parkdrifts maskinpark. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 Även andra förekommande arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet ingår.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig utbildning och tidigare erfarenhet och kunskap av liknande arbetsuppgifter. Du är tekniskt kunnig- och intresserad, van att lösa problem samt har god blick för vad som behöver åtgärdas och prioriteras. Du har tidigare utfört svetsarbeten. Utöver ditt tekniska/mekaniska intresse och fingerfärdighet ser vi även att du är driven, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med kollegor, leverantörer och samarbets-partners (även om arbetet till stor del innebär självständigt arbete). Utbildning/erfarenhet av lekplatssäkerhet är önskvärt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.


Körkort B är ett krav för tjänsten. Förarbevis lastmaskin är önskvärt.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning på sex månader.

Kontaktperson
Frågor besvaras av chef Stadsmiljö parkdrift Jenny Croneryd, tfn 0243-731 37.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vårt ansökningsformulär senast den 31 januari 2019.
Löpande urval sker.

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se

Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering.

 

 

Vi ägs av borlängeborna och finns tillgängliga dygnet runt. Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten, avfall, gator, vägar och grönområden i hela stan. Tillgänglighet, stor hänsyn till miljön och bra service till så låga priser som möjligt är vårt mål.

 

 

Startdatum (ansökan) 2018-12-20
Stoppdatum (ansökan) 2019-01-31

Lämna en ansökan

Tweeta Dela Dela