Just nu söker vi följande personal

Borlänge Energi Logotype
Tjänst Startdatum Stoppdatum
VA-ingenjör 2018-07-09 2018-08-31
Chef avloppsrening/pumpstationer vatten och avlopp 2018-07-12 2018-08-31
Chef planering och projektering vatten och avlopp 2018-06-29 2018-08-07
Drifttekniker till fjärrvärme drift 2018-06-26 2018-08-15
Samordnare tekniker rör, inriktning ledningsnät fjärrvärme 2018-06-26 2018-08-31
Anläggningsingenjör kraft- värme 2018-06-26 2018-08-31